Ankiety satysfakcji

Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez nasze placówki, pacjent i jego rodzina mogą wyrazić w formie ustnej lub pisemnej:

  • e-mail: opinie@cmj.med.pl
  • pismo
  • dokonanie wpisu na „Formularzu wyrażenia opinii”, który dostępny jest w każdej placówce w rejestracji o wrzucenia do oznaczonego pojemnika na opinie

Ankieta badania opinii pacjentów jest dostępna do pobrania poprzez kliknięcie w poniższy link:


Formularz opinii: