O firmie

Szanowni Państwo

W 2011r uruchomiliśmy Przychodnię Specjalistyczną w Józefowie zapewniając Państwu przede wszystkim dostępność do świadczeń zdrowotnych, jakość oraz kadrę specjalistów.

Przychodnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej w zakresie – lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna.

W 2019r uruchomiliśmy Filię Centrum Medycznego Józefów w Otwocku, przy ul. Świderskiej 9/11. Przychodnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej.

Do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni uprawnia wypełniona przez Państwa deklaracja.
Prowadzone są ciągłe zapisy do podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której pozostają do Państwa dyspozycji:

 1.  lekarze podstawowej opieki zdrowotnej:
  • rodzinni,
  • interniści,
  • pediatrzy,
 2. pielęgniarki środowiskowe rodzinne,
 3. położna środowiskowa rodzinna,
 4. punkt pobrań materiału do badań (pełna diagnostyka laboratoryjna),
 5. gabinet zabiegowy/punkt szczepień.

Ponadto świadczymy usługi komercyjne (odpłatne), w zakresie których pozostają do Państwa dyspozycji specjaliści:

 • kardiolog,
 • endokrynolog,
 • ginekolog i położnik
 • ortopeda
 • psychoterapeuta
 • psychodietetyk
 • psycholog
 • diabetolog
 • dermatolog

oraz fizjoterapeuci świadczący usługi w pełnym zakresie rehabilitacji leczniczej dla dorosłych i dla dzieci (po konsultacji z fizjoterapeutom), codziennie od poniedziałku do piątku.

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Pracownia USG oraz RTG z najnowocześniejszym sprzętem, w których można wykonać pełen zakres badań w zakresie rentgenodiagnostyki oraz ultrasonografii.
Wykonujemy także badania EEG.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać osobiście w Recepcji Przychodni bądź telefonicznie 22 789 89 89.

Naszymi atutami są:

 • profesjonalna i doświadczona kadra medyczna,
 • miła i kompetentna obsługa w Recepcji,
 • indywidualne podejście i serdeczność okazywana każdemu z naszych pacjentów,
 • wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt diagnostyczny,
 • przyjaźnie wyposażone gabinety lekarskie dla dużych i małych pacjentów,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Przychodnia Józefów

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 20:00*

Przychodnia Otwock

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 18:00*

* godziny mogą ulec zmianie


Józefów, dnia 25 kwietnia 2024 roku

 

“CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Armii Krajowej 5 lok. 21, 05-410 Józefów

REGON: 142731765, NIP: 5322028202

Nr KRS: 0000372071

 

 

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

              

Działając w imieniu “CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszamy w załączeniu plan połączenia (wraz z załącznikami) spółki “CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: ul. Armii Krajowej 5 lok. 21, 05-410 Józefów zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372071, REGON: 142731765, NIP: 5322028202 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki “CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

 

ZARZĄD “CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW” SP. Z O.O.:

 

Załączniki