Prawa pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.), jest obowiązkiem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.   

W celu pełnej realizacji praw pacjenta Dyrektor Przychodni wprowadza procedury w zakresie obligatoryjnego informowania pacjenta przez personel Podmiotu o przysługujących pacjentowi prawach.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta jest do dyspozycji pacjentów w Recepcji Przychodni.