Sposób zapisu na świadczenia

Zapisy na porady i wizyty, także domowe:

 1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
 2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:
 4. Przy zapisie wymagane jest podanie następujących danych:
 • nazwa poradni specjalistycznej
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pacjenta.
 1. Otrzymacie Państwo informacje na temat wizyty ( data i godzina ) oraz nazwisko lekarza przyjmującego.
 2. W dniu wizyty zaleca się osobiste zgłoszenie się pacjenta do rejestracji celem potwierdzenia obecności  i danych osobowych oraz posiadania wymaganego skierowania.
 3. Przy rejestracji ( w dniu wizyty) należy okazać:
 • Dowód tożsamości , w przypadku dzieci – PESEL, gdy nie ma – wówczas PESEL rodzica lub opiekuna.
 • Skierowanie- jeśli jest wymagane